header-image

på svenska

bild_01NordLogs fokus ligger på konsult- och utvecklingsfrågor med tyndvikt på business development inom järnvägs- och intermodala branchen. NordLog har varit aktivt inom trafik-, transport- och logistik-sektorn i Tyskland och Skandinavien sedan 2007. Vi ser tillbaka på många års erfarenheter inom transportbranchen. Ulrich Krey är CEOn, han har jobbat med transportfrågor i mer an 25 år.